Partnerskab

Hvis du som privatperson eller din startup virksomhed har en god ide til en app, er det muligt at indgå partnerskab med DigitalMind. Dette er uanset hvor langt du er i processen. Det kan fx være du blot har en løs ide til en app, allerede har fået udviklet en interaktiv prototype eller har en færdig app i App Store.

Et partnerskab kan bygges op på mange forskellige måder og afhænger af din konkrete idé. Et forsimplet eksempel på en partneraftale kan være: ”Du betaler 0 kr. og DigitalMind udvikler appen mod X-antal procent ejerskab i forretningen”. Du kan også vælge at betale for noget af udviklingen, med det formål at DigitalMind får en mindre ejerandel af appen. En anden mulighed kan være: ”Du betaler 0 kr. for at få udviklet en interaktiv prototype”. Denne prototype skal bruges til at skaffe funding. Såfremt fundingen opnås, får DigitalMind X-antal procent ejerskab.

DigitalMind indgår også partnerskab hvis du allerede har en færdigudviklet app i App Store. Dette kan fx være projekter der mangler ressourcer, funding, sparring, etc.

Vi vil meget gerne i dialog med dig om din idé uanset størrelse og potentiale. Kontakt os via nedenstående formular eller telefonnummer. Vi underskriver gerne en NDA (hemmeligholdelsesaftalen), hvis du ønsker det.