DIGITALMINDS PROCES

Vores proces tager udgangspunkt i nedenstående model. Vi ved af erfaring at alle udviklingsforløb er forskellige og derfor tilpasses modellen til kundernes individuelle behov.

Modellens faser vil i praksis være iterative (der kan springes frem og tilbage mellem procestrinene og projektet kan være i flere faser samtidigt) og hvert procestrin vil have indlejret test. Fx vil udviklingsfasen ofte inkludere at udvalgte dele af appen testes på slutkunder, kollegaer og andre interessenter. De hyppige test sikrer at projektet mest effektivt imødekommer formålet med appen.

DigitalMind kan varetage hele processen eller dele af den. Det er fx muligt at vi er med fra konceptudvikling til release og senere vedligeholdelse. Ligeledes er det muligt at få DigitalMind til udelukkende at udvikle én prototype, som et andet firma senere kan færdigudvikle.

Kunden ejer altid den kode DigitalMind skriver og derfor kan du altid få andre til at udvikle videre på din App.

1. Koncept

2. Prototype

3. Udvikling

4. RELEASE

5. VEDLIGEHOLDELSE

Koncept

Resultatet af dette procestrin er en beskrivelse af appens funktioner med udgangspunkt i relevante analyser (fx behovsanalyser, markedsanalyser, analyse af mobiltendenser etc.).

Prototype

Resultatet af dette procestrin er en interaktiv prototype, der giver en realistisk fornemmelse af den færdige app. Prototypen kan testes på slutbrugere, kollegaer og andre interessenter. Aktiviteterne i denne fase kan være udarbejdelse af designoplæg, mockups, wireframes etc.

Udvikling

Resultatet af denne fase er den færdigudviklede App. Dette er oftest den mest ressourcekrævende fase i processen og den primære aktivitet er kodning af appen.

Release

Resultatet af denne fase er, at den færdigudviklede app ligger i App Store (Google Play Store og Apple App Store), og kan downloades af brugerne.

Vedligeholdelse

Efter release foretages der løbende vedligeholdelse af appen. Dette omfatter bl.a. forbedringer af eksisterende funktioner og udvikling af nye.