START ALTID MED EN PROTOTYPE

Vi anbefaler altid vores kunder at få udarbejdet en interaktiv prototype af deres kommende app inden selve kodningen påbegyndes. Herunder er nævnt nogle af de mange fordele der er ved at udvikle en prototype.

Du vil vide præcist, hvordan hele din app kommer til at se ud, når den i fremtiden downloades fra App Store, inden du betaler for den

Du kan hurtigt og meget billigt teste din app ide på brugere uden at skulle betale for en rigtig app

Du får et meget bedre overblik over din samlede forretningside, og kan dermed træffe bedre beslutninger

Du kan vise prototypen til potentielle investorer, og få founding til at udvikle appen

Du undgår at udvikle og betale for en app som brugerne ikke vil bruge

Det er meget lettere at indhente sammenlignelige priser på din app fra forskellige udviklingshuse, da de giver tilbud på præcis den samme opgave

I starten af appudviklingsprocessen vil der være mange rettelser (afledt af brugernes feedback), og det er markant billigere at inkorporere disse rettelser i prototypen end i appen

Du får en visualisering af din app uden nogen teknisk forståelse for programmering

Fra uhåndgribeligt og subjektivt til håndgribeligt og specifikt

Størstedelen af vores kunder henvender sig til os i starten af appudviklingsprocessen. Ofte har de nogle overordnede ideer til appen og tanker om, hvilke elementer, der skal implementeres for at imødekomme målgruppens behov. Kunden kan ligeledes have nedskrevet noter, som underbygger ideerne og tankerne. Alt dette indledende arbejde er rigtig godt, men det vil være uhensigtsmæssigt at starte kodningen af appen så tidligt i processen. Det er vores erfaring, at der skal udføres et større arbejde inden selve kodningen påbegyndes for at opnå succes med appen.

Her er nogle forsimplede eksempler på delkrav vores kunder har haft i starten af appudviklingsprocessen; ”Appen skal være intuitiv at bruge””designet skal være lækkert og understøtte formålet med appen””det skal være let at navigere rundt i appen””appen skal være simpel og overskuelig”.

Flere af ovenstående krav er gode og legitime, da de med sikkerhed vil højne sandsynligheden for succes med appen. Kravene er samtidigt uhåndgribelige og subjektive. To personer kan fx have forskellig holdning til, hvad ”intuitivt at bruge”, er. Ligeledes kan der være stor uenighed om, hvad ”et lækkert design” er. Det er derfor nødvendigt at omsætte disse uhåndgribelige krav til noget håndgribeligt og specifikt.

Hvis kravene ikke bliver omsat til noget håndgribeligt inden kodningen af appen påbegyndes, vil det resultere i, at udviklingshuset vil udvikle en færdig app, der efter deres bedste overbevisning er intuitiv at bruge og indeholder et lækkert design. Kunden kan have en anden holdning til begreberne intuitivt og lækkert. Dette resulterer i, at kunden ikke mener den færdige app er intuitiv at bruge eller indeholder et lækkert design. Det essentielle i denne situation er ikke hvilken part der har ret eller uret (det kan de begge have), men resultatet af processen. Resultatet vil desværre ofte være, at du som kunde vil have betalt for en færdigudviklet app, som ikke imødekommer de forventninger du havde til den. Hvis der udarbejdes en interaktiv prototype inden kodningen påbegyndes, elimineres muligheden for, at du som kunde får udviklet en færdig app, som ikke imødekommer dine forventninger.

Hvad er en prototype?

En interaktiv prototype er en gengivelse af, hvordan en færdig app ser ud når du har downloadet den fra app store. Den indeholder bl.a. korrekt design (ikke skitsedesign) og animationer. Det er muligt at trykke på elementer i appen, fx en knap og derefter få vist nyt indhold. Det kan være en ny side eller en funktion (fx en detaljeside til et produkt i appen eller en login-funktion).

Der er ingen såkaldt backend på en prototype. Dermed er det ikke muligt at bruge mobiltelefonens kapabiliteter (fx kamera, GPS, Bluetooth), ligesom en rigtig app kan. Det er fx ikke muligt at åbne prototypen, bruge telefonens kamera, og herefter få vist det aktuelle billede du lige har taget. I prototypen er det dog muligt at imiterede, at en bruger tager et billede. Dette kan gøres med prædefineret grafik, der illustrerer at kameraet åbnes, billedet tages og efterfølgende bruges i appen. Dermed er det muligt at give en fyldestgørende oplevelse af den færdige app, selvom telefonens kapabiliteter ikke kan tilgås direkte fra prototypen.

Hvordan udarbejder vi prototypen?

Inden arbejdet med prototypen påbegyndes snakker vi altid essentielle ting igennem med kunden. Bl.a. om formålet med appen, målgruppe for appen, funktioner der skal være i appen og meget andet. Herefter retter vi fokus på designet. Ud fra kundens ønsker udarbejder vi tre forskellige designoplæg til appen. Kunden kommer med tilretninger og herefter vælges det design, der skal implementeres i prototypen. Prototypen udarbejdes så den indeholder alle de krav kunden har til funktionalitet og design. Selve processen er i praksis iterativ, og kunden vil undervejs komme med tilretninger. Det er muligt løbende at fremvise prototypen til interessenterne (brugere, kunder, kollegaer, investorer etc.), og efterfølgende implementere deres feedback og rettelser i den. Når der ikke er flere rettelser, vil du som kunde have en færdig prototype.

Vi går igennem processen for dig og udarbejder prototypen. Du skal blot fortælle os, hvilken retning du gerne vil have vi skal arbejde i. Det kunne fx være, at du ønsker din app skal indeholde GPS‐navigation så en bruger let kan navigere til en konkret adresse. Vi vil så informere dig om, at dette kan implementeres på flere forskellige måneder. En af metoderne er, at din app åbner det kort, der allerede er på telefonen, og benytter dette til at navigere med. Dermed sker selve navigationen i en ekstern app. En anden metode er at udarbejde et kort med navigation inden i din app. Dermed forlader brugeren ikke din app. Vi vil forklare dig om fordelene og ulemperne ved de forskellige metoder. Ligeledes vil vi komme med inputs og erfaringer til, hvordan vi bedst løser problemstillingen. Herefter vælger du, hvordan navigationen konkret skal udføres i din app, og vi implementerer det i prototypen. Det skal samtidigt pointeres, at du ikke skal spilde din tid på at træffe beslutninger om mindre detaljer. Det skal vi nok gøre baseret på vores erfaring og viden. Du skal kun tage stilling til de vigtige ting i appen.

Hvilken kompetencer har vi?

DigitalMinds interne kompetencer inkluderer flere fagområder end blot kodning af apps. Det gør, at vi kan hjælpe og sparre med dig igennem hele appudviklingsprocessen – lige fra den udefinerede ide, til en færdig app i app store. Vores kompetencer omfatter bl.a. UI design, UX design, brugertest, brugeradfærd, IT-sikkerhed, kodning, procesoptimering, økonomi, forretningsstrategi og markedsføring. Som eksempel kan nævnes, at en af vores ansatte har over otte års erfaring med forretningsprocesoptimering i nogle af Danmarks største virksomheder. DigitalMind kan bl.a. hjælpe og give dig sparring på aspekter såsom, ”hvordan tjener jeg penge på appen?”, ”hvordan skaffer jeg brugere ind i appen?”, ”hvordan sikrer jeg et effektivt arbejdsflow for brugerne?”, ”hvordan fastholder jeg brugerne i appen?” og ”hvordan kommunikerer jeg bedst med min målgruppe?”. Igennem hele udarbejdelsen af prototypen vil du være i tæt dialog med os, og vi vil selvfølgelig inkorporere al vores viden i tilblivelsen af prototypen. Du har ligeledes mulighed for gratis sparring igennem hele forløbet.

Hvem ejer prototypen?

Hvis du køber en prototype af DigitalMind er det dig der ejer den. Du kan frit vælge om du ønsker at få DigitalMind til at udvikle prototypen som en rigtig app eller et hvilket som helst andet firma. Du er IKKE forpligtet til at købe noget af os efterfølgende. Såfremt du vælger at købe den rigtige app hos DigitalMind efterfølgende, fratrækkes det beløb du har betalt for prototypen.

Priser

En interaktiv prototype koster mellem 20.000 kr. og 35.000 kr. (ekskl. moms) afhængig af appens omfang. Vores priser er altid fastprisaftaler, som inkluderer alt (sparring, design, prototypen, test, rettelser etc.), så du på forhånd ved hvad den færdige prototype kommer til at koste. Udviklingstiden for en prototype er mellem to og fire uger. Herunder kan du se en konkret prototype vi har udviklet for en kunde. Denne prototype kostede 24.000 kr.

screen-with-prototype-v.1-

Fokus på feedback og omkostninger

Pris: 24.000 kr.

Denne prototype har kostet 24.000 kr. (ekskl. moms) som fastprisaftale inkl. alt - sparring, design, prototypen, test, rettelser etc.

Teknisk info om prototyperne

Alle vores prototyper er udarbejdet i programmet Adobe XD (samme firma der står bag Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Premiere Pro etc.). Du kan se en generel demo af Adobe XD ved at klikke her. Adobe XD er gratis at bruge, og du kan downloade det her.

Vores prototyper kan tilgås på flere forskellige måder. Det er bl.a. muligt at se prototyperne online i en browser. Dermed kan alle enheder (telefoner, tablets, computere, TV etc.), der er på internettet tilgå din prototype. Det er også muligt at downloade en Adobe XD app til mobiltelefoner, og se prototypen inden i denne app. Dette giver klart den bedste oplevelse af prototypen (bedre end når den tilgås via en browser, bl.a. fordi du ikke ser browserens navigationsbar). Ved at bruge Adobe XD appen kan du også benytte prototypen offline.

Når du klikker et sted i prototypen, vil alle de elementer du kan trykke på, blive lyseblå. Hvis du klikker på et klikbart element, vil du få vist nyt indhold (fx den side elementet linker til, en animation etc.). Hvis du skal have udarbejdet din egen prototype, er det også muligt at sætte en kode på. Derved er det kun de personer der har koden, der kan tilgå den.

Næste skridt

Kontakt os via nedenstående formular hvis du har spørgsmål vedrørende vores prototyper. Såfremt du ønsker en konkret pris og leveringstid på din egen prototype, får du svar inden for 24 timer.